Verzekeringen

Polis Montage en Proeven

Deze polis dekt onder andere risicovolle projecten, zoals het opzetten van nieuwe  productie – installaties.

Verzekerden zijn bijvoorbeeld de opdrachtgever, de hoofdaannemer, de onderaannemer, de constructeur, leverancier, …

Offerte aanvragen