Verzekeringen

Arbeidsongevallen

Als werkgever bent u verplicht een verzekering Arbeidsongevallen af te sluiten voor uw werknemers.

Wie wordt vergoed door de verplichte Verzekering Arbeidsongevallen en wanneer?

De slachtoffers van ongevallen

  • tijdens de werkuren, op de werkplaats (dit kan eveneens buiten het bedrijf zijn, in geval van externe professionele opdrachten)
  • op weg van en naar het werk

In welke gevallen wordt een schadevergoeding uitbetaald?

  • bij arbeidsongeschiktheid
  • bij hospitalisatie (en medische verzorging)
  • bij overlijden

De vergoedingen zijn wettelijk vastgesteld en gebeuren op basis van een beperkt basisloon (het wettelijk maximum).

Wanneer is er sprake van een arbeidsongeval?

  • bij een plotse gebeurtenis met externe oorzaak
  • die lichamelijke schade veroorzaakt
  • tijdens, en door het uitoefenen van het werk (of op de weg van en naar het werk)
Offerte aanvragen