Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid

Waarom een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA) als onderneming?

Ondanks alle mogelijke preventie-inspanningen en voorzorgsmaatregelen die een onderneming treft, blijft bij de uitbating ervan het gevaar op incidenten waarvoor ze aansprakelijkheid kan gesteld worden steeds reëel aanwezig, ongeacht of die incidenten veroorzaakt zijn door bedrijfsgoederen dan wel personen die voor de onderneming werken.

Een simpele vergetelheid, een fout of een onvoorzichtigheid van het personeel kan schade toebrengen aan derden, klanten of leveranciers. Hetzelfde geldt voor geleverde werkzaamheden of goederen,  gebreken aan de lokalen, het werken met bouwmachines,… Die gevolgen zijn vaak beperkt, maar soms kunnen ze het voortbestaan van de onderneming in gevaar brengen. Wanneer de onderneming aansprakelijk is voor de schade, dan dient ze de het (de) slachtoffer(s) immers te vergoeden.

Een onderneming  kan dus in nogal wat situaties aansprakelijk gesteld worden.

En dan komen de BA-verzekeringen tussenbeide. Ze beschermen het vermogen van de onderneming tegen schadeclaims van slachtoffers. Ze vrijwaren ondernemingen tegen de materiële, lichamelijke of immateriële schade die ze zouden kunnen toebrengen aan derden tijdens de uitbating  of de uitvoering van met hun activiteiten verbonden taken. BA-verzekeringen dekken zowel de onderneming, het personeel, de gebouwen als de producten of de diensten ervan.  Het kan ook gaan om schade die optreedt na de levering van goederen of diensten.

Offerte aanvragen