BA-uitbating

Wat is een verzekering BA-uitbating?

Het voorwerp van de waarborg BA-Uitbating is de extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde onderneming te dekken voor schade aan derden die het gevolg is van schadelijke gebeurtenissen die zich voorgedaan hebben tijdens de uitoefening van de bedrijvigheid van de onderneming, ongeacht of dit binnen de onderneming dan wel erbuiten gebeurt.

Welke schade is gedekt?

De materiële schade, de lichamelijke schade, immateriële gevolgschade, alsook zeer vaak zuiver immateriële schade (die niet het gevolg is van gewaarborgde lichamelijke schade of materiële schade).

Het  kan bijvoorbeeld gaan om door een schilder veroorzaakte verfvlekken, milieuschade, verwondingen doordat een reclamebord van een handelszaak op een voorbijganger of voertuig valt, de stopzetting van de activiteiten van een onderneming ten gevolge van het ontstaan van een gaslek tijdens de levering ervan,…

Voor welke activiteiten is de onderneming verzekerd?

De onderneming is verzekerd voor al haar activiteiten.

Is aldus gedekt: de schade die kan veroorzaakt worden aan derden door de goederen die aan de onderneming toebehoren of die ze onder haar hoede heeft (de gebouwen, de machines, de bouwmachines, de motorvoertuigen, de gehuurde of in bewaring gegeven voorwerpen, de toevertrouwde voorwerpen…), door de personen voor wie ze instaat (het personeel, de onderaannemers, de uitzendkrachten, de stagiaires, de familieleden van de ondernemer die een natuurlijke persoon is in het raam van hun activiteiten ten dienste van de onderneming, de bestuurders, de zaakvoerders, de vennoten, de leergasten, de vrijwilligers,…) en door de prestaties die ze levert.

Offerte aanvragen